Lokumspapir

GrUnDlOvEn SiKrEr VoReS rEtTiGhEdEr!

Nej, Grundloven er ikke en skid værd – heller ikke selv om man er tilhænger af at vælge sine herskere fra en Menu, som man ikke har nogen indflydelse over. Der er en hel del paragraffer i Grundloven, som folk ikke kender til eller glemmer. Her er en ufuldkommen liste over paragraffer, som på ingen måde giver mening:

§56: Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.
Eller, med andre ord, når de først er valgt ind så er alt det de har lovet at ændre på eller handle efter ligegyldigt. De står da ikke til ansvar overfor vælgerne! De skal heller ikke lytte til befolkningen. Når de først ér kommet ind så skal de kun følge deres egen overbevisning, og ikke nødvendigvis dét de har sagt de står for ved valget.

Valgflæsk er derfor fuldstændig legalt.

§57: Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.
Ifølge Grundloven kan Folketingsmedlemmer uden videre begå kriminelle handlinger uden straf. De kan ikke tiltales for en strafbar handling eller sendes i fængsel for en strafbar handling.

En folketingspolitiker kan køre stang-stav i bil, pløje mennesker ned og stikke af fra stedet men ikke blive tiltalt for det eller straffet for det med mindre politiet får fat i ham med det samme! Samme gælder naturligvis økonomisk kriminalitet; hvidvask for eksempel – folketingspolitikere skal tages med fingrene i kagedåsen for overhovedet at kunne tiltales for kriminelle handlinger.

De står altså OVER den almindelige danske befolkning – og de love, som de selv laver på vores vegne!

§77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.
Straffelovens §266b – og så burde Jeg ikke sige mere end dét. Man må ikke sige ditten og datten på grund af Straffelovens §266b, så Ytringsfrihed er ikke en ting vi har i Danmark. Politikerne PÅSTÅR, at vi har det, men det er noget ævl. Politikerne har indført en Grundlovsstridig lov fordi… folk tror vi er frie, men det er vi på ingen måde.

Dét er bare 3 ting ved Grundloven, der gør den løgnagtig og mistolket som “en god ting”. Den beskytter politikere mere end den almindelige borger og politikerne er fuldstændigt ligeglade med den, når det kommer til stykket.

Den kan bruges som lokumspapir, men heller ikke hér er den særligt god…

Scroll to Top